kingspan isolering i hjemmet

Her er den mest klimavenlige isolering

Isolering af boliger og andre bygninger er et af de vigtigste tiltag i kampen for at holde verdens CO2 udledninger indenfor Paris aftalen. Mange videnskabsfolk mener at kun de mest drastiske tiltag kan hjælpe os med at undgå en global klimakatastrofe. Det betyder, at alle simpelthen skal gøre hvad de kan.

At vælge den mest klimavenlige isolering til dit hus, er et af de ting du kan gøre.

Al isolering er god, nogle isoleringer er bedre

Ved at isolere din bolig, er du med til at nedbringe mængden af CO2 der opstår af energiforbrug ved opvarmning. Også hvis du i forvejen bruger bæredygtige energiformer. Al energiforbrug bidrager til klodens opvarmning. Hvis ikke ved energiudvinding og afbrænding, så gennem varme-udslip.

Samtidigt er isolering af boligmasse et af de billigste og mest effektive måder at bekæmpe opvarmning af atmosfæren. På den måde bliver det svært at finde undskyldninger for ikke at gøre det.

Kingspan er en global koncern, som er verdensførende indenfor højkvalitets isolering til bygninger. Siden 2008 kan du få Kingspan isoleringsprodukter også i Danmark.

Se mere på https://www.byggecenter.dk/webshop/isolering/kingspan.

mand der skærer i isoleringsmateriale

Klimavenlig virksomhedsstrategi

Udover at Kingspan producerer nogle af verdens bedste isoleringsmaterialer, lægger virksomheden også megen vægt på en klimavenlig forretningsstrategi. Det kan du se på virksomhedens meget konkrete klimamål. Her en oversigt over Kingspans klima-handlingsplan:

2025 – 1 milliard PET kasserede plastikflasker skal genanvendes til isoleringsmateriale. Her er der ikke tale om recycling, men upcycling, altså en opgradering snarere end en nedgradering af genbrugsmaterialer

2030 – Indenfor de næste 10 år vil Kingspan reducere al affald til 0. Dvs. 100% genanvendelse af alle ressourcer. Ordet ”affald” bliver slettet og erstattet med ”resurse”

2030 – I samme tidsrum skal al produktion hos Kingspan være 100% netto CO2-fri. CO2 udledninger kan aldrig helt undgås ved industriel produktion. Netto CO2-fri betyder, at de resterende udledninger bliver kompenseret for, med CO2 absorberende tiltag, så balancen ender på 0

2030 – 20% af al energi der bruges hos Kingspan skal være produceret on-site, og skal naturligvis være 100% bæredygtig

2030 – 100 millioner liter regnvand skal samles og erstatte drikkevand i produktionsprocesser

En af de mest konkrete klimaplaner i den private sektor

Mange virksomheder i den private sektor har efterhånden en klimaplan. Men det er stadig frivilligt og skal altid tages med et gran salt. Så længe profitmaksimering og aktieejer-interesser er af afgørende betydning for en virksomheds succes, kan det også være svært med at implementere omkostningsintensive tiltag.

Kingspans klimaplan må siges at være en af de mest konkrete og ambitiøse indenfor den private sektor. Den vil forhåbentligt stå model til efterligning. Det kan trods alt ikke ignoreres, når en global virksomhed med over 10.000 ansatte profilerer sig på den måde.

Lidt om Kingspan produkter

Kingspans produkt sortiment kan du bedst se på virksomheden webside. Men her er nogle interessante detaljer: Jf. Kingspan har anvendelsen af deres isoleringsmaterialer siden 1993 sparet os for 110 millioner tønder olie, drivhusgas udledninger fra 20 millioner biler, 66 kulkræftværker og 4,7 gange Stor-Londons årlige el-forbrug.